Daǧlık Karabaǧ ve Türkiye

2016 Nisan ayında Daǧlık Karabaǧ meselesi gerginleştirdi. Azerbaycan ordusu ateşkes rejimi ihlal ederek ҫatışmalara yol aҫtı. Tüm dünya liderleri savaşın hemen durdurulması çağrısında bulundu, tabii bir tanesi hariç: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonunca kadar Azerbaycan’ı destekleyeceğini açıkladı. Erdoǧan Kızılay Genel Kurulu’nda şöyle konuştu:”  “Karabağ bir gün yine Azerbaycan’ın olacaktır” ifadelerini kullandı. Meseleye değinen Başbakan …

Basın özgürlüğü geriledi

Türkiye’de en yakın zamanlarda özgür basın kalmıyacak. “Zaman” gazetesinin ardından “Radikal” da kapatıldı. Tutuklanan gazetecilerin sayısı ise arttıkҫa artıyor. Basın’ın durumu birkaҫ gün önce Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye raporunda da eleştiriyor.  Avrupa Parlamento’nun Türkiye raportörü Hollandalı üye Kati Piri tarafından hazırlanan raporda başta Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye’nin güneydoğusundaki durum, sığınmacı …

Istanbul’ da olaǧanüstü 24 Nisan anması

Bu yıl Istanbul’da Ermeni Soykırımı anması 21 Nisan günü TBMM’e HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan’ın sunduǧu 1915’te tutuklanarak öldürülen Ermeni siyasetçilerle ilgili araştırma önergesiyle başladı. 24 Nisan’da ise Soykırım anması Tünel Meydanı’nda yapıldı. Anmaya Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Örgütü (EGAM) ve Ermeni Hayırseverler Genel Birliği (AGBU) aktivistlerinin yanı sıra gazeteci, yazar ve akademisyenler katıldı. Anmada, …

По ком звонит колокол….

По ком звонит колокол…. Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе.  Каждый человек есть часть Материка, часть Суши. И если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа,  И также если смоет край Мыса и разрушит Замок твой и Друга твоего; Смерть каждого Человека умаляет и меня, Ибо я един со …

Да поможет Бог Грузии!

Нашествием в средних веках тюркских племён в Малую Азию и Южный Кавказ начался кровопролитный процесс освоения кочевниками новых территорий. Понятно, что приобретение новой родины тюрками могло осуществляться лишь за счёт уничтожения коренных народов на своих же землях. Отсюда и тюркская нетерпимость ко всем автохтонным народам Малой Азии и Южного Кавказа. А геноциды армян, греков, ассирийцев …

Забытая колония XXI века

Получилось так, что в нескончаемой череде мировых и региональных проблем и конфликтов в тени остался насущный вопрос деколонизации Нахичеванского края. В двух словах напомним предысторию. В июле 1920г. древний армянских край Нахичеван был оккупирован частями 11-й Красной Армии. По логике, понятной только большевикам, армянский Нахичевань в 1921г. был передан Азербайджану в качестве «протектората». Данный сговор …