Kadınların durumu hakkında bir not

Mustafa Kemal’ın ilan ettiği ilkelerde kadın erkek eşitliği de yer aldı. 1925’te başörtü kaldırıldı, 1934’te ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi (mukayese için kadınların Fransa’da 1944-e, Isviçre’de de 1969-e kadar bu haktan olduklarını vurgularız). Ancak sıradan Müslüman’ın zihniyeti bu gibi emirlerle değişmedi ve her halde değişemez.

Internet’in sansürlenmesi artık bir gerçek

Türkiye Büyük Milli Meclisi vatandaşlarının virtüel hayatını kontrol etmeye izin veren yeni Internet yasasını kabul etti. Projesi bile hem alanın uzmanlarının, hem de sıradan kullanıcıların sert  eleştirimlerine, şikayetlerine ve protestolarına mazhar olduğu halde yasa tasvip edildi. Yeni yasa Aralık 2013’te “Büyük Ruşvet” iskandalının patlamasından beri ülkede inmeyen gerilim daha da gerginleştirildi. Muhalefet partilerinin temsilcileri cumhurbaşkanı …