Laik ve bilimsel eğitime darbe

Türkiye’de 2017-2018 eğitim dönemi yeni müfredatı açıklanmıştır. Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017-2018 taslak öğretim programındaki değişiklerde Atatürk’e ilişkin bölümler daraltılmış,  Evrim eorisi çıkartılmış ve cihat konusu ders olarak yer almış. Evrim teorisinin çıkartılmasının bahanesi şöyle. “Evrim tartışmalı ve seviye üstü. Evrim kuramının açık, sade ve rahat bir şekilde anlaşılması için öğrencilerin bir felsefi alt yapıya …