home Türkçe Araştırmalar “İstikamet Kızıl Elma”

“İstikamet Kızıl Elma”

Zeytin Dalı Harekatı’nın ikinci gününde Afrin’e gitmekte olan Türk tankının üzerindeki bir askerin   muhabirin “İstikamet neresi?” sorusuna  ‘‘Kızıl Elmaya’’ verdiği cevap Türkiye’nin gündemine oturdu. Aslında askerin cevabı Türkiye’nin  yürüttüğü politika, hedefleri հakkında çok şey anlatıyor.

Önce ‘Kızıl Elma’ nedir ona bakalım. Kızıl elma Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisidir. Kızıl elma imgesi ilk kez Orta Asya Türkleri arasında ortaya çıkmıştır. Ulaşılması, fethedilmesi gereken bir yeri, cihan hakimiyeti idealini  ifade eden kızıl elma, her  dönemin şartlarına bağlı olarak   yeniden tanımlanırdı.  Tanımlanmış olan kızıl elma fethedildiğinde Türk kavimleri  o noktadan daha ileri bir noktada yeni bir kızıl elma tanımlayır  ve bu sefer de onu fethetmek  için harekete geçerlerdi.   Kızıl elma efsanesi Konstantinopolis’in fethinden sonra yeniçeriler arasında yaygınlaşmıştır.  Osmanlı Devleti’nin Batı ülkelerinde  fethetmeyi istediği önemli yerlere  “Kızıl elma” denirdi. Ayrıca kızıl elma Hristyan devletlere karşı yürütülen cihadın bir sembolü olmuştur. Ziya Gökalp, kızıl elmayı Turancılık açısından yorumlayarak, ona yeni bir anlam yüklemiştir. Milliyetçilere göre kızıl elma Türklerin cihan hakimiyetini ve Türk dünyasının bütünleştirilmesi hedefini simgeler. Yani kızıl elma ve Turan aynı anlamları taşımaktadırlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye topraklarının bir kısmının   işgaline yıllardır hazırlanmıştır.  Yılllardır  Türkiye’de din/islam ve milliyetçiliğin sentezi olmuştur. İktidar, Kanunî Sultan Süleyman, II. Abdülhamid hakkında anlatan dizilerle, din ve milliyetçi vurgusuyla nutuklarla,   toplumda Osmnalı İpmaratorluğu’na  özlem uyandırmayı hedeflemiş,  psikolojik savaş yürütmüş, toplumu sömürgeci işgale hazırlamıştır. Son yıllarda Lozan Antlaşması’nın yeniden “incelenmesi, araştırılması”, gerektiğini söyleyip duran Erdoğan  bugüne kadar  resmi tarihin Lozan’ı büyük bir zafer olarak sunması, toplumun ve özellikle  gençliğin bu  algılamayla yetiştirilmesının yanlış olduğunu vurguluyor. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı zaman Türkiye’nin güçlü olmadığı için, Lozan’la çizilmiş sınırlarını kabul etmek zorunda kaldıklarını tekrarlayan Erdoğan, Lozan’ı reddederek, Türkiye’nin  hedefinin Misak-ı Milli olduğunu savunuyor.

Misak-ı Milli’nin güney sınırlarını ise Halep-Musul hattı oluşturmakatdır. Erdoğan Bursa konuşmasında  zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun terkibine girdiği Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek “Afrin’i gerçek sahiplerine vereceğiz” demişti. Erdoğan gerçek sahipleri darken,   Osmanlı’nın torunlarını kastetmmiş olabilir mi acaba? Zeytin Dalı Harekatı’nı  ulusal güvenliğini  sağlamak için başlatılmış hareket olarak gösteren Ankara’nın esas amacı komşu olan ülkelerin topraklarını  işgal etmektir. Fırat Kalkanı Harekatı’yla işgal edilmiş Cerablus Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesinin ilk adımıdır. Misak-ı Milli ve Yeni Osmanlıcılık Türkiye’nin yürüttüğü politikada  belirleyici rol oynamaktadırlar.  Böylece  Misak-ı Milli’nin sınırları içinde olan Batı Trakya,   Batum,  Halep,  Musul Vilayeti, Deyr-i Zor Sancağı, Kıbrıs Türkiye’nin hedefindeler.

Not: Osmanlı İmparatorluğu döneminde işgalcı amaçlarıyla sefere çıkan Osmanlı askerlerine “İstikamet neresi?” diye sorulduğunda, askerler “Kızıl elma’ya” cevabını verirlerdi.