home Türkçe Araştırmalar Yarası olan gocunur

Yarası olan gocunur

Türkiye president Recep Tayyip Erdoğan Osmanlı Arşivi Sitesi’nde «100. Yılında Dünya Savaşının Belgeleri» konulu Dünya Arşiv Yöneticileri Kongre ve Sergisi’nin açılışında Ermeniler hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Fakat herhalde mahsus değil, kazaen bazı önemli detaylar belirlemeyi unuttu. Biz de, durum açık olsun diye şunları eklemek istiyoruz.

            Erdoğan, “… birilerinin bu yılı (2015) «Türkiye karşıtlığının, Türkiye düşmanlığının bayrağı haline» dönüştürmeyi istediğini söyledi, ancak Türkiye iktidarlarının  Ermeni Soykırımı anma günü, yas günü, 24 Nisan’I bayram olarak kutlamak istediklerini söylemeyi unuttu.

Sayın cumhurbaşkanı, «Ermeni diasporası, dünyanın her yerinde soykırım iddialarına dayalı kampanyalarla Türkiye düşmanlığını geniş toplum kesimlerine aşılamaya çalışıyor. Dikkatinizi çekiyorum, bu kampanyaların amacı tarihin bir döneminde Ermenilerin yaşadığı acıları canlı tutmaktan ziyade doğrudan ülkemize ve milletimize düşmanlık yapmaktır” söyledi..ancak Ermeni diasporasının Türk milletinin, Türk ülkesinin düşmanlıği, zalimliği nedeniyle  kurulduğunu söylemeyi unuttu.

            Erdoğan, “Tarihin her döneminde olduğu gibi bu büyük savaş yıllarında da yaşanmış acılar, trajediler olabilir. Bundan sadece Ermeniler etkilenmiş değildir. Balkanlarda, Kafkasya’da tarihin en büyük Müslüman katliamları bu dönemde yaşanmıştır. Anadolu’da Ermenilerin gördüğü zarar kadar Ermenilerden zarar gören yüz binlerce Müslüman vardır. Bunlar belgelerde kayıtlıdır. Bu mesele günlük siyasete hele hele uluslararası politikaya alet edilecek bir mesele değildir.» Söyledi, ancak harpten sonra Ermenilerin kendi evlerine geri dönme hakkından olmasını, terk edilmiş Ermeni mülklerle, mallarla Türk milyarderlerinin  zenginleşmesini  söylemeyi unuttu.

            Erdoğan «… Ey Ermeni diasporası, ey Ermenistan yönetimi, gelin, buyurun bizim arşivlerimiz… Belgeler burada. Bizim şu anda yüz binlerce, milyonu aşmış tasnifi yapılmış belgemiz var. Senin ne kadar belgen var? Çıkar belgelerini. Tarihçileri görevlendirelim, arşivcilerimizi görevlendirelim, siyaset bilimcilerini görevlendirelim, hatta hatta arkeologları, hukukçuları görevlendirelim. Gelsinler, bu belgeler üzerinde çalışsınlar, her şey ortada. Gerçeği burada arayalım” söyledi, ancak Türkiye arşivlerinin en önemli kısımlarının eskiden yok edilmesini söylemeyi unuttu.

            Erdoğan   “Ülkeleri dolaşıp, oralara biraz da şöyle para yedirmek suretiyle, oralarda lobiler oluşturmak suretiyle, ahlaki olmayan yollara tevessül etmek suretiyle Türkiye’nin aleyhine yapacağınız kampanyalardan bir şey kazanamazsınız. Bu konuda hepimize lazım olan gerçeğe, başka ülkelerin meclislerinde, senatolarında Türkiye aleyhine kararlar çıkartarak, medyalarında yazılar yazdırtılarak, programlar yaptırılarak ulaşılamaz. Bunun nasıl yapıldığını biz çok iyi biliyoruz. Bu kampanyaların nasıl sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz.” söyledi, ancak Türk lobbisinin faaliyetlerini anlatmayı unuttu. Üstelik, yıllarca inkar politikasına harcanan, bir de dünyada revizyoncu tarihçilere verilen paraları  söylemeyi unuttu.

Erdoğan, «Amaç gerçeği bulmak değil, oluşturulan algı üzerinden Türkiye’ye saldırmak, zarar vermek, başka bir şey yok”, söyledi. ancak Türklerin, kendi atalarının evsiz, dilsiz, akrabasız, vatansız kalan Ermenilere verdiği zararı söylemeyi unuttu.

            Erdoğan, “Hiç kimse kusura bakmasın, bizim bu konuda kimseye veremeyecek bir hesabımız yoktur. Biz sadece kendi milletimizin son 100-150 yıllık yaşadığı acıların peşine düşsek, Ermeni iddialarından katbekat daha fazla söyleyecek sözümüz, soracak hesabımız çıkar..». söyledi.

            Bu son tümce ile Ermenilere tehdit mi ediyor? Etsin. Amerika’nın Müslümanlar tarafından keşfedildiğini iddia eden Cumhurbaşkanının saçmaya benzeyen ifadelerine artık alışmışız.

            Yorum yapmak bile gereksiz.